Bondebladets logo

Bondebladet

Landbruk · Oslo, Norway

Bondens hovedorgan og medlemsavis

Vår målgruppe:
• Bonden og landbruket

Bondebladet skal være:
• Landbrukets viktigste informasjonskilde
• Landbrukets viktigste annonseformidler
• Inspirasjonskilde og identitetsbærer for folk som satser innen landbruksnæringen

Bondebladet skriver om:
• Nasjonal og internasjonal landbrukspoli...
 Les mer

Interesser

51
Alder
59%
Menn
41%
Kvinner
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel